Generalforsamling kl 19.00

Dato og tid:
23. marts 2021, 19:00

ORCA holder generalforsamling tirsdag den 23. marts 2021 kl. 19.00

________________________________________________________________________________

Microsoft Teams-møde

Deltag på din computer eller mobil-app

Click here to join the meeting

________________________________________________________________________________

​Alternativt bliver det et virtuelt teams møde kl. 19.00.  ​Også lidt om hvorfor mødet evt. holdes som et virtuelt møde.

Udsættelsen skyldes vi håber forsamlingsforbuddet ændres, og det kan blive et fysisk møde.

 

Sager til behandling på generalforsamlingen skal sendes til formanden senest 16 dage før, dvs. den 8. marts 2021.

 

Endelig dagsorden samt regnskab for 2020 sendes ud på mail​senest 8 dage før, dvs.​senest den 15 marts 2020.

 

Vi har desværre haft et større mandefald i bestyrelsen i år, idet både Emilie og Peter har trukket sig. Det betyder, at der er følgende ledige pladser i bestyrelsen:

 

Formand                          Ledig

Næstformand                   Ledig

Kasserer                          Per på valg – modtager genvalg

Sekretær                          Kasper ikke på valg

Bestyrelsesmedlem A      Henrik ikke på valg

Bestyrelsesmedlem B      Dan på valg – modtager genvalg

Suppleant                         Gerth (midlertidig formand) på valg – modtager genvalg

Bestyrelsen arbejder på at finde kandidater til de ledige poster. Har du et lille bestyrelsesmedlem i maven, er du altid meget velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen for at høre mere om bestyrelsesarbejdet.

På generalforsamlingen vælges også Årets ORCA blandt de nominerede medlemmer. Titlen som “Årets ORCA” gives til et medlem, der har gjort en ekstra indsats eller på anden måde været med til at forbedre ORCA. Du kan nominere en kandidat ved at sende navnet på vedkommende sammen med en begrundelse for nomineringen til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen.

Der bliver serveret smørrebrød efter generalforsamlingen, hvis det bliver et fysisk møde.

På bestyrelsens vegne

 

Gerth Rasmussen

 

Turansvarlig:
Peter Wied Stenkilde