Dato og tid:
februar 25, 2021 18:00

Dette er datoen for årets generalforsamling, så reserver datoen allerede nu.

Indkomne forslag skal fremsendes til bestyrelsen senest d. 9. februar 2021.

Turansvarlig:
peter.stenkilde