Organisation

Organisationen – eller hvem gør hvad – i Allerød Sportsdykkerklub ORCA er baseret på en bestyrelse, der har det overordnede ansvar for samtlige aktiviteter og for klubbens generelle ve og vel.

Der er nedsat en række udvalg, med hver sit ansvarsområde og har du forslag til flere udvalg er du velkommen til at byde ind. Du er også velkommen til at melde dig ind i et eksisterende udvalg – vi kan altid bruge flere gode ideer og flere hænder.