Juniortræner

For, som voksen, at kunne deltage i juniordykning, skal du deltage på et juniortrænerkursus. Dette skal give dig den grundlæggende viden, der skal til, når du skal træne og dykke med et barn. På juniortrænerkurset vil der blive undervist i følgende emner:

  • Standarder og regler for Juniordykning (8-13 år)
  • Børn og unges udviklin
  • Pædagogik og didaktik
  • Relation til forældrene
  • Udstyr til børn
  • Barnets fysiologi og anatomi
  • Lægeerklæring og lægens rolle inden dykning

Derudover vil der blive trænet praktiske juniordykkerøvelser i svømmehallen, og der vil være mulighed for konkret sparring og planlægning af dykning med børn i egen klub.
Efter kurset kan du deltage i klubben med at træne juniordykkere sammen med de ansvarlige instruktører. Når den første erfaring er etableret, vil der blive lavet en besigtigelse/godkendelse for at certificere dig/Jer.

Forud for kurset vil der være en hjemmeopgave med at lave en leg, der skal medbringes på kurset. Detaljerne omkring opgaven og kursets indhold kan findes på e-læringsplatformen https://lms.online-traening.dk/
Adgangen til materialet vil blive åbnet ved registrering af tilmelding.

Forudsætninger for deltagelse:

  • Du skal have et CMAS ** eller tilsvarende for at kunne blive juniortræner 1

Selve kursets varighed er ca en dag og vil typisk ligge på en lørdag, hvor vi har adgang til svømmehallen.