Indmeldelse

Medlemskab af ORCA

Hvis du kunne tænke dig at vide mere om de forskellige medlemstyper der findes i ORCA finder du her lidt information om mulighederne. Hvis du kunne tænke dig at blive meldt ind kan du blive det ved at klikke her Indmeldelse i Orca.

Håndtering af persondataoplysninger varetages i henhold til klubbens persondatapolitik, se her.

Ved indmeldelse i ORCA betales et indmeldelsesgebyr på 100,- kr.

I ORCA findes forskellige medlemskategorier med forskellige optagelseskrav og kontingentsatser.

Dykkermedlem: junior-, ungdom- og seniormedlem

For at blive dykkermedlem i ORCA skal du være fyldt 8 år. På baggrund af eventuel tidligere dykkeruddannelse og erfaring afgør Teknisk Udvalg hvordan medlemmet passes ind i klubbens CMAS baserede uddannelsesstruktur.

Dykkermedlemmer kan deltage i alle klubbens arrangementer, så længe deres uddannelsesmæssige kvalifikationer opfylder kravene i klubbens sikkerhedsregler. 

Man er juniordykker til og med det år man fylder 15 år. Fra det år man fylder 16 år til og med det år man fylder 21 år, er man ungdomsdykker. Fra det år man fylder 22 år er man seniordykker.

Kontingentsatserne fastlagt på generalforsamlingen 2019 er 400,- pr. år for junior- og ungdomsmedlemmer og 650,- pr. halvår for seniorer.

Kontingentsatserne inkluderer medlemskab af Dansk Sportsdykker Forbund.

Snorkelmedlem

Du kan blive Snorkelmedlem i ORCA uanset din alder, køn og dykkermæssig uddannelse.

Som Snorkelmedlem kan du deltage i alle klubbens arrangementer undtagen åbentvandsdykninger.

Kontingentsatsen fastlagt på generalforsamlingen 2019 er 650,- pr. år.

Kontingentet inkluderer medlemskab af Dansk Sportsdykker Forbund.

AU medlem

Du kan blive AU medlem i ORCA når du er under uddannelse til dykker på Allerød Ungdomsskole.

Som AU medlem kan du deltage i alle klubbens arrangementer – hvis dine uddannelsesmæssige forudsætninger er tilstrækkelige.

Kontingent under 18 år 200 kr. + 100 kr. i indmeldelse og over 18 år 400 kr. + 100 kr. i indmeldelse

Passivt medlem

Du kan altid blive passivt medlem i ORCA. Men du kan ikke deltage i klubbens arrangementer medmindre du er inviteret. Som passivt medlem er medlemskab af DSF frivilligt.

Kontingentsatserne fastlagt på generalforsamlingen 2012 er 400,- pr. år incl. DSF medlemskab og 100 pr. år excl. DSF medlemskab.

Betalingsservice

ORCA opkræver kontingenterne via PBS. Det vil sige, at vi sender opkrævningerne til PBS, der så udsender et girokort til dem der ikke har tilmeldt sig PBS. Dem der har tilmeldt deres betaling til PBS vil automatisk blive trukket for periodens kontingent. Løsningen med PBS er meget tidsbesparende for ORCA, da vi ikke skal skrive girokort der skal sendes med posten.

OBS: Det er nu et krav fra klubbens side at man tilmelder sin betaling til Betalingsservice da klubben ønsker at gå væk fra FI-kort indbetalinger der ofte er årsag til problemer, forhøjede udgifter og besvær.

Hvis man fortsat ønsker at betale girokort, vil der blive pålagt et gebyr på 50 kr.

Det er klubbens kasserer der håndterer medlemskartotektet, så henvendelse angående optagelse som medlem af ORCA foretages til

Bank oplysninger

Konto til klubben er reg nr 0400 og konto nr 1071 085 440


Meld dig ind

Gå til indmeldingsformularen her