CMAS *** dykker

“En uddannet CMAS***-dykker er en færdig uddannet og erfaren sportsdykker, som anses for kvalificeret til at lede andre sportsdykkere af hvilken som helst grad under åbentvandsdykning”.

Allerød sportsdykkerklub ORCA, afholder CMAS*** sportsdykker-kursus når der er nok deltagere. På kurset vil kursisterne typisk arbejde med udvidet dykkerteori, dykkerledelse, dykkerpsykologi, materiel, dykkerfysik/fysiologi, førstehjælp og dekodykning. Derudover undervises i praktik i svømmehal og forberedelse og aflæggelse af åbentvandsprøver.

 Deltagerantal: min. 4 og maks. 8

Under kurset vil de krævede færdigheder løbende bedømmes i takt med, at nye indlæres og kontrolleres i henhold til gældende prøvekrav. Prøverne skal udføres sikkert, rutineret og ubesværet. Derudover forventes en vis grad af initiativ og selvstændighed samt evne til at fungere i en gruppe af dykkere – her tænkes specielt på aktiv deltagelse, overblik, hjælpsomhed samt evne til at modtage konstruktiv kritik. Eleverne forudsættes inden kursusstart at være forberedt såvel teoretisk som praktisk (i svømmehal og i åbent vand).

Som deltager på ORCAs CMAS*** sportsdykkerkursus skal du opfylde følgende krav:

  1. Du skal være i besiddelse af CMAS** sportsdykkerbevis eller tilsvarende og være fyldt 18 år.
  2. Din helbredsattest må ikke være mere end 5 år gammel (3 år hvis du er over 40)

De bindende krav til CMAS *** kurset kan findes her: http://tekniskudvalg.sportsdykning.dk/generelt-om-uddannelse/sportsdykning/

Kursisterne skal også være med til at planlægge og gennemfører mindst en klubtur, hvor de selv vil skulle gennemfører en række dyk efter nærmere anvisning fra instruktørerne.

Kursets varighed er umiddelbart fastsat til
– 7 aftener med teori
– 3 dage i åbent vand
– 1 dag/aften i svømmehal
Under forudsætning af at kursisterne kan teorien og har de rette færdigheder.

 

 

For yderligere information så skriv til