Bestyrelsen

Bestyrelsen er klubbens officielle repræsentanter overfor omverdenen.

Det er bestyrelsens opgave at sørge for at klubben er i stadig udvikling mod at blive en klub med bedre faciliteter og et stadig større og mere varieret dykkerprogram.

Den siddende bestyrelse er valgt på generalforsamlingen i februar 2019 og består af følgende personer:

Formand (på valg lige årstal):
Peter Stenkilde
Gasværksvej 52
3250 Gilleleje
Tlf: 3029 9147
Mail: formand@orca.dk
Næstformand (på valg ulige årstal)
Emilie Krogh
Mail: naestformand@orca.dk 
Sekretær (på valg lige årstal):
Gerth Rasmussen
Mail: sekretaer@orca.dk 
Kasserer (på valg ulige årstal):
Per Møller
Havebovej 18
3450 Allerød
Tlf: 2686 5823
Mail: kasserer@orca.dk 
Medlem A (på valg lige årstal):
Henrik Gorrissen
Tlf: 4094 7777
Medlem B (på valg ulige årstal):
Dan Haulund  
Suppleant
Kasper Löwe