Svømmehalstræning

ORCA dykkerklub har arrangeret med Allerød Kommune, at vi har fået Engholm svømmehal tildelt 2 gange om ugen med henblik på vedligeholde af svømme- og dykkerfærdigheder, uddannelse samt generelt samvær. Der er fri adgang til at benytte svømmehallens rekvisitter og klubbens udstyr.
Alle medlemmer er velkomne.

 

Dykkertræning – under corona fra 1. februar 2022

For alle aktiviteter skal sundhedsmyndighedernes generelle råd om forebyggelse af smitte følges. Hold afstand, hvis det er muligt.

 • Bliv hjemme, hvis du har det mindste tegn på sygdom.

 

Dykkertræning – under normale forhold

Vi træner i Engholm Svømmehal som ligger lige ved vores klublokaler.

 • Onsdage kl. 19.00-22.00
 • Lørdage kl. 12.00-15.00

Vi træner fra slutningen af august til starten af juni i Engholm Svømmehal. – Sæson 2021/2022 er afsluttet.

Første træning i 2022/2023 er onsdag den 17. august 2022. Pga. Aktiv Fritid er der dog ikke træning den 20. august 2022. Sidste træning er lørdag den 3. juni 2023

Vær opmærksom på at ORCA har udvidet træningstiden om lørdagene, så vi starter allerede kl. 12 og slutter som normalt kl. 15.

 

Ferie i sæson 2022-2023
 • Efterårsferie i uge 42. Der er træning som normalt lørdag den 15. oktober. Der er ikke træning onsdag den 19. og lørdag den 22. oktober 2022.
 • Sidste træning inden jul er lørdag den 17. december. Første træning efter jul er onsdag den 4. januar 2023.
 • Vinterferie i uge 7. Der er træning som normalt lørdag den 11. februar. Der er ikke træning onsdag den 15. og lørdag den 18. februar 2023.
 • Påskeferie i uge 14. Der er træning som normalt lørdag den 1. april. Der er ikke træning onsdag den 5. og lørdag den 8. april 2023.
 • Store Bededag – der er ikke træning lørdag den 6. maj 2023.
 • Kristi Himmelfartsdag – der er ikke træning lørdag den 20. maj 2023.
 • Pinse – der er ikke træning lørdag den 27 maj 2023.

 

Brugen af svømmehal – Reglement gældende for alle medlemmer
 • Der gælder de sædvanlige svømmehalsregler eksempelvis opførsel, sygdom etc. som i perioden hvor ORCA har ansvaret for hallen. Der henføres til svømmehallens generelle retningslinjer.
 • Brugen af svømmehallen er på eget ansvar, dette skyldes at der ikke er en livredder i de perioder hvor ORCA har ansvaret for hallen.
 • For at høje sikkerheden har ORCA besluttet, at det kræver mindst 2 personer til stede i hallen hvis der er medlemmer der skal svømme/befinder sig i bassinet.
 • Det er de sidste medlemmer i hallen der skal lukke hallen og sikre den bliver aflåst. 

 

Åbning/lukning til svømmehallen

Vi er underlagt et reglement som skal overholdes da ansvaret for hallen og dets faciliteter overgår til ORCA Dykkerklub i de perioder hvor vi har hallen. Det betyder følgende:

 • Sikre sig at adgangsdøren for både kvinder og mændenes baderum er lukket.
 • Check/ gennemgang af baderum (kun for eget køn).
 • Igangsættelse af bundstøvsuger.
 • Påførelse af overtræksdug på selve bassinet.
 • Sluk af lys.
 • Lås hoveddørene.

Det er ikke hensigten at ORCA skal rydde op efter dem der var i hallen før os, de skal rydde op efter sig selv. Vi skal passe på, at vi ikke at genere eller forhindre deres oprydning, Fx forhindrer sko på gulvet at de kan spule.

Vores egen oprydning er vores fælles ansvar og det forventes at alle gør en indsats for at sikre det sker. Hvis dette viser sig at være en udfordring skal koordinator for svømmehalstræningen kontaktes.

Vandprøver

Alle klubber er blevet pålagt at stå for lovpligtig vandprøvetagning.

For at kunne varetage denne rolle, kræver Allerød kommune og ORCA, at man har gennemført en kort uddannelse / kursus i dette. Der er en række medlemmer som har modtaget dette kursus men ORCA dykkerklub vil gerne opfordre til, at så mange medlemmer som muligt melder sig som Vandprøvetager.

Planlægningen og koordinering af vandprøverne udarbejdes halvårligt og vandprøvetagerne informeres herom.

UV-rugby træning

Som dykker medlem er du selvfølgelig også velkommen til UV-rugby træning.

ORCA indgår pt. i et trænings- og kampsamarbejde med dykkerklubben Søhesten fra Hillerød. De to ugentlige træningstider er

 • Mandag kl. 20.00 – 21.30 i Hillerød Svømmehal
 • Torsdag kl. 20.00 – 21.30 i Hillerød Svømmehal

Som UV-rugby medlem er du selvfølgelig også velkommen til dykkertræning – du skal bare ikke forvente at kunne træne UV-rugby der.

For yderligere information er du velkommen til at skrive til