CMAS 2-stjernet

CMAS 2-stjernet kurset er den umiddelbare fortsættelse af 1-stjerne dykkeruddannelsen til egentlig selvstændig sportsdykker. Uddannelsen kvalificerer dig til selv at planlægge og gennemføre dykninger uden dekompression til maks. 40 meters dybde sammen med en makker af samme uddannelsesniveau.

CMAS 2-stjernet kurset starter med en undervisningsgang før sommerferien og fortsætter med fem gange efter ferien.

Før udstedelse af CMAS 2-stjernet certifikat skal kursisten have erfaring fra følgende praktisk dykning:

 • Mindst 20 dyk i alt
 • Mindst 10 dyk i intervallet 10 – 30 meter
 • Dykkene skal afspejle erfaring inden for dykning om natten, dykning under begrænset sigtbarhed (mindre end 2 meter). 

Kurset vil også arbejde med den enkelte dykkers vandføling. 

Forudsætninger :

 • Kursisten skal være fyldt 15 år ved kursets start
 • Kursisten skal have CMAS 1-stjernede dykkercertifikat – eller tilsvarende viden og færdigheder efter instruktørens vurdering.
 • Kursisten skal have en godkendt helbredserklæring.

Kursusindhold 

Viden:

Skal have videregående forståelse af: 

 • Dykkerfysik og– fysiologi, årsager til og følger af dykkerrelaterede sygdomme. 
 • Grundlæggende førstehjælp, genoplivningsteknikker. 
 • De problemer, der kan være forbundet med dykning på større dybder, beregning af luftbehov, korrekt brug af dekompressionstabeller. 
 • Udvælgelse af steder til dykning og principperne i at planlægge et dyk. 
 • Principperne i undervandsnavigation. 

Færdigheder:

 • Kompetent i brug af maske, svømmefinner og snorkel. 
 • Være i stand til at svømme i overfladen iført fuldt dykkerudstyr, men ved brug af snorkel. 
 • Have fuldt kendskab til brug af dykkerudstyr på middelstore dybder. 
 • Være kompetent i brug af redningsteknikker til at redde sig selv og andre på dybder mellem 0 og 30 m. 
 • Have kendskab til udstyr til justering af opdriften. 
 • Kompetent i brug af dekompressionstabeller ved et enkelt dyk og flere på hinanden følgende dyk (multidyk). 
 • Bruge undervandsnavigation på en kompetent måde.