Dato og tid:
februar 27, 2020 18:00

Kære alle

ORCA holder generalforsamling torsdag den 27. februar 2020 kl. 18.00 i klublokalet ved Engholm.

Sager til behandling på generalforsamlingen skal sendes til formanden på formand@orca.dk senest 16 dage før, dvs. den 11. februar 2020.

Endelig dagsorden samt regnskab for 2019 sendes ud på mail 8 dage før, dvs. den 19. februar 2020.

På generalforsamlingen vælges også Årets ORCA blandt de nominerede medlemmer. Titlen som “Årets ORCA” gives til et medlem, der har gjort en ekstra indsats eller på anden måde været med til at forbedre ORCA. Du kan nominere en kandidat ved at sende navnet på vedkommende sammen med en begrundelse for nomineringen til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen.

Der bliver serveret smørrebrød efter generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne

Peter

Turansvarlig:
peter.stenkilde