Der blev afholdt online generalforsamling for første gang i klubbens historie.

Christina, blev valgt som formand, Per forsætter som kasserer, resten er af bestyrelsen er Henrik, Martin, Barbara, Gerth og Jacob. Som noget nyt konstituere bestyrelsen sig på først kommende bestyrelsesmøde.