Generalforsamling 27. februar 2020

Kære alle ORCA holder generalforsamling torsdag den 27. februar 2020 kl. 18.00 i klublokalet ved Engholm. Sager til behandling på generalforsamlingen skal sendes til formanden på formand@orca.dk senest 16 dage før, dvs. den 11. februar 2020. Endelig dagsorden samt...