Generalforsamling

ORCA holder generalforsamling tirsdag den 23. marts 2021 kl. 18.00 i klublokalet ved Engholm. ​Alternativt bliver det et virtuelt teams møde kl. 19.00.  ​Også lidt om hvorfor mødet evt. holdes som et virtuelt møde. Udsættelsen skyldes vi håber forsamlingsforbuddet...