Generalforsamling

Dette er datoen for årets generalforsamling, så reserver datoen allerede nu. Indkomne forslag skal fremsendes til bestyrelsen senest d. 9. februar 2021.