Dato og tid:
marts 26, 2022 08:00

Instruktør seminar.

Klubben betaler for aktive instruktører i klubben.

Alle er faktisk velkomne på seminaret. Til meldning via DSF.

Turansvarlig:
Klaus Friis Østergaard