Kære alle,

Vi har i bestyrelsen diskuteret, hvordan vi får organiseret “voksen” træning, hveranden Lørdag, hvor der ikke er junior træning. Baggrunden er, at de fleste der jævnligt benytter svømmehallen, stort set altid træner individuel svømmetræning, det vil vi hermed forsøge at udvikle, med et “Svømmehals udvalg”. Tanken er, at svømmehals udvalget organiserer træninger, der er fokuseret på dykning, med ABC udstyr eller med fuldt udstyr, og at medlemmerne i udvalget, skiftes til at planlægge træningerne.

Så derfor, hvis du gerne vil vedligeholde eller forbedre dine dykker færdigheder, og har lyst til fælles træning, giv lyd fra dig, og meget gerne meld dig til Svømmehals udvalget.

Der er oprettet en tur hvor interesserede kan tilmelde sig, og hvor der efterfølgende kan aftales dato for et start-op møde.

Mange hilsner på bestyrelsens vegne,

Dan Haulund