Materiel Udvalget

Materieludvalgets opgave er at få klubbens materiel og opbevaringsrum, “Bunkeren” og “Materielrummet”, til at fungere. Det indebærer blandt andet følgende arbejdsopgaver: 

  • kontrollere at klubbens materiel til enhver tid er i forsvarlig sikkerhedsmæssig stand, og om nødvendigt sørge for reparation eller udskiftning
  • sørge for indkøb af manglende udstyr i nærmere samråd med bestyrelsen
  • efterse og kontrollere kompressoren. Herunder at føre kompressorbog efter DSFs retningslinier
  • stå for udstedelsen af lånerekvisitioner
  • sørge for dykkerlederjournaler
  • ajourføre en materielliste. Derudover afholder Materieludvalget i samarbejde med Teknisk Udvalg flaskeeftersyn hvert forår. Her bliver alle flasker skilt ad og kigget efter for vand og tæring. Det bliver desuden kontrolleret, at reglerne om trykprøvning overholdes.

Derudover afholder Materieludvalget i samarbejde med Teknisk Udvalg flaskeeftersyn hvert forår. Her bliver alle flasker skilt ad og kigget efter for vand og tæring. Det bliver desuden kontrolleret, at reglerne om trykprøvning overholdes. Materieludvalget består af:

Jørn A. Due

Klaus Friis Østergaard