Velkommen til tre nye medlemmer.

Morten Krogh og Ole Klinkby starter på CMAS**-kursus

Karsten Kruse Jensen er PADI Divemaster