Kære alle
ORCA holder generalforsamling tirsdag den 23. marts 2021 kl. 18.00 i klublokalet ved Engholm.
Alternativt bliver det et virtuelt teams møde kl. 19.00.  Også lidt om hvorfor mødet evt. holdes som et virtuelt møde.
Udsættelsen skyldes vi håber forsamlingsforbuddet ændres, og det kan blive et fysisk møde.
Sager til behandling på generalforsamlingen skal sendes til formanden senest 16 dage før, dvs. den 8. marts 2021.
Endelig dagsorden samt regnskab for 2020 sendes ud på mailsenest 8 dage før, dvs.senest den 15 marts 2020.
Vi har desværre haft et større mandefald i bestyrelsen i år, idet både Emilie og Peter har trukket sig. Det betyder, at der er følgende ledige pladser i bestyrelsen:
Formand                          Ledig
Næstformand                   Ledig
Kasserer                          Per på valg – modtager genvalg
Sekretær                          Kasper ikke på valg
Bestyrelsesmedlem A      Henrik ikke på valg
Bestyrelsesmedlem B      Dan på valg – modtager genvalg
Suppleant                         Gerth (midlertidig formand) på valg – modtager genvalg
Bestyrelsen arbejder på at finde kandidater til de ledige poster. Har du et lille bestyrelsesmedlem i maven, er du altid meget velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen for at høre mere om bestyrelsesarbejdet.
På generalforsamlingen vælges også Årets ORCA blandt de nominerede medlemmer. Titlen som “Årets ORCA” gives til et medlem, der har gjort en ekstra indsats eller på anden måde været med til at forbedre ORCA. Du kan nominere en kandidat ved at sende navnet på vedkommende sammen med en begrundelse for nomineringen til bestyrelsen senest en uge før generalforsamlingen.
Der bliver serveret smørrebrød efter generalforsamlingen, hvis det bliver et fysisk møde.
På bestyrelsens vegne
Gerth Rasmussen