Fyldeanlæg

Vores fyldeanlæg

For at bruge anlægget skal man være godkendt. Det fremgår af denne liste hvem der er godkendt til at bruge anlægget. Nederst på denne side kan man se hvem man skal henvende sig til for at blive godkendt bruger. Brug af continuous Nitrox samt booster kræver særskilt godkendelse.

Kort beskrivelse af vores udstyr

Vi har to kompressorer, en stationær kompressor der fylder vores 2 luftbank (2x 150 l @310bar) samt en rejsekompressoren, der også kan anvendes til påfylde op til 40% Nitrox blanding.

Klubben har desuden en Haskel booster, der kan anvendes til at fylde flasker med ilt blandinger over 40% på nitrox godkendte flasker. 

Vi råder også over dekanteringsslange, til ren ilt og helium. Fælles for dekanteringsslangen og boosteren er de ikke må bruges til at fylde fra stage/deco/dykker flasker eller flaskesæt. Årsagen er fare for kontaminering og dermed risiko for eksplosion eller ilt brande, der kan være forbundet med livsfare.

Du skal være opmærksom på ingen klubflasker er renset, så der må ikke fyldes Nitrox på klubflasker.

Fyldepanel

Som godkendt flaske fylder kan klubbens medlemmer fylde luft på private samt klub flasker.

Fyldepanelet

Fyldepanelet er delt i 4 sektioner. fra venstre mod højre findes først ventiler til at styre luftbank og panel, herefter hhv. 300 bar udtag, 232 bar ud tag og til sidst 200 bar udtag. Umiddelbart er alle klubflasker af 200 bars typen, og må derfor kun fyldes fra 200 bar sektionen.

200 bar sektionen

Yderst til højre er der 3 haner. Den første hane fra højre har tre flanger så det er muligt at fylde 3 flasker på en gang. Den anden fra højre har en slange. Den 3. hane fra højre er til fyldning af aluminiums flasker, den er udstyret med en flow begrænser (150 l/min), den skal anvendes når der fyldes aluminiums flasker. Anvendes en af de andre haner er der stor risiko for at flasken ødelægges. En alu-flaske der er påfyldt fra en af de andre haner må ikke anvendes før den efterfølgende er blevet trykprøvet!

Som det kan ses på billedet har vi en adaptor til bøjlekobling, så hvis man har flaske med indsats kan denne adaptor anvendes til at konvertere. 

OBS du må ikke fylde mere end 200 bar ved anvendelse af adapteren.

232 og 300 bar sektionen

Mellem de to højtryk regulatorer (gule cylinder med top af blå) findes 2 stk. 232 bars udtag. Det ene udtag har en længere slange der gør de muligt at fylde dobbelt-sæt placeret på bænken til venstre for fyldepanelet.

Udtag længst mod venstre som har en rød omløber er et 300 bars udtage. Det har er udstyret med en længere gevind og studs som gør at det ikke er muligt at anvende i en almindelig 232 bar eller 200 bars flaske ventil.

Ventil sektionen

Vi begynder længst til venstre, den første ventil kan åbne og lukke for om man vil fylde luftbankerne. Umiddelbart skal den altid være åben, således luftbanken fyldes. Kun i situationer, hvor der ikke er luft nok på luftbanken kan man lukke og der fyldes nu kun fra kompressoren og direkte til panelets udtag, når man har fyldt sin flaske åbnes der så kompressoren kan fylde luftbanken. Manometeret over fortæller hvilket tryk der fra kompressoren og på indgangen af panelet. Denne funktion bruges primært når man skal fylde 300 bars flasker helt op.

Den næste ventil er en 3 vejs ventil der vælger hvilken luftbank man vil tappe luft fra. VI har to luftbanker, der hver består af 3 stk 50 flasker, der kan fyldes til 300 bar. Man begynder altid med at fylde fra “Bundfylde” banken, også selv om der er mindre tryk i den end det man vil ende på. Når så man ikke kan få mere luft fra den skifter man til den anden luftbank “Toppe” og topper de sidst bar på. Så skal man huske at skifte tilbage. Ved at fylde på den måde, kan vi fylde flest flasker hurtigst uden at skulle vente på kompressoren.

De to manometre over denne omskifter ventil, viser trykket i henholdsvis “bundfylde” og “Toppe” bankerne. Hvis trykket når under 270 bar i en af bankerne skal kompressoren startes, se under stationær kompressorer længere nede.

Den runde ventil er en nåleventil, der sidder efter luftbanken. Nåleventilen skal normalt være åben, dvs drejet helt til mod uret. Den bruges hvis man vil flow begrænse fyldningen fra banken. Eller styre præcis hvor meget luft der fyldes på en flaske. Man må ikke stramme ventilen hårdt da man så ødelægger den. Den bruges typisk hvis man blender via dekantering.

Manometret over denne viser trykket på afgangen af flaskebanken og 300 bars udtaget.

Stationær kompressor

Vores stationære kompressor er simpel at bruge. Den har sidder en grøn knap når man trykker på den så starter kompressoren og den slukker af sig selv når den har fyldt banken. Hvis man vil slukke for kompressoren bruger man røde knap der sidder lige under den grønne knap. Man piller ikke ved sikkerheds afbryder eller vippe kontakten til ventilation. Vippekontakten til ventilation skal står på auto.

Oven på i modsatte ende er der nogle lamper der angiver status på filteret, her skal den gerne lyse grøn, det betyder filteret er OK og så kan kompressoren starte, hvis det begynder at lyse gult, betyder det der er ca 10 timers drift tilbage inden filteret skal skiftes. Når det lyser rødt er filteret brugt, dvs mættet med vand og skal skiftet. Det gør Jørn Due eller Klaus F. Østergaard, så giv dem besked.

Vi har to stk P41/42 siddende i serie, så den luft der laves på kompressoren er egnet til Nitrox flasker. Der bliver lavet service på kompressoren årligt samt luft analyse.

Det er en 300 l/min kompressor, der er modificeret således den køre lidt langsommere og kun levere 250 l/min. Den er bygget om for at den skulle holde længere. Når vi kører med luft bank skal den startes når vi brugt til ca 270 bar på den første bank, det gør at kompressoren kører ca 30-40 min og bliver varmet godt igennem, samtidig slider det mindre på vores filtre og de holder i længere tid at trykket ikke falder mere.

Rejse/nitrox-kompressor

Klubben havde for nogle år siden to kompressorer, to mindre 140 l/min, Det bedste fra begge kompressorer blev bygget sammen til en kompressor, med automatisk vandudskiller, der blev sat to P21 filtre på i serie, samt en skifte ventil og en ekstra pressostat og sikkerhedsventil. Så nu blev rejse og Nitrox kompressoren til en og samme kompressor. Der er to fylde slanger og når ventilen er sat på 200 bar, fyldes der på begge slanger. Hvis man slår den om til 232 bar vil den kun fylde på det ene udtage, der så giver 232 bar.

 

P21 er der ikke elektronisk overvågning på, men filtrene skal skiftes for hver 10. driftstime, der hænger opslag i bunkeren der fortæller hvor når næstes skift er.  Kontakt Jørn Due eller Klaus F. Østergaard når det skal ske. 

 

Continues blending anlægget til kompressoren hænger fast på væggen. Du skal være nitrox blender, godkendt af Nicholai Vesterløkke og havde en special nøgle for at kunne bruge denne funktion. Selve kompressoren tændes ved at tænde for strømmen på nitrox boksen, så skal du tænde for kompressoren på nitrox boksen og derefter på motorværnet på selve kompressoren. Hvis du skal bruge nitrox skal du først kalibrere iltsensoren til 20,8 ved at dreje på potentiometeret, mens kompressoren kører. Der efter kan du tænde for nitrox vedhjælp af nøglen du har fået udleveret og justere på nåleventilen, så du får den bladning du skal bruge. Husk at montere reduktionsventil på ilt flasken, samt åbne for denne. Når kompressoren stopper er det vigtigt at få lukket med nøglen så der lukkes og der ikke kommer mere ilt i systemet.

 

Booster

Vores booster må bruges til at booste ren ilt fra industriflasker med ren ilt til dykker brug.  Man må ikke booste fra en dykker flaske til en anden dykker flaske, årsagen er fare for kontaminering af boosteren og ilteksplosioner.

Det kræver instruktion i brug af booster, før man må anvende den. Det vigtigt at dette overholdes, da Orca’s booster er meget voldsom og kan flytte meget store mængder ren ilt hurtigt, dette kan udvikle meget varme i specielle situationer, med fare for iltbrande og eksplosioner, altså det er livsfarligt.

Du kan bliver trænet i brug af boosteren ved at tage et trimixblender certifikat i klubben, eller hvis du har et trimixblendercertifikat og ikke har fået instruktion i brugen af Orca’s boosteren, kan du få instruktion af Klaus F. Østergaard i brug af Orca’s booster.

P.t. er følgende godkendt til at anvende boosteren i Orca:

  • Peter Hørning
  • Nicholai Vesterløkke
  • Klaus F. Østergaard

Dekanteringsslange

Der arbejde på indhold.

Godkendte brugere:

Se listen over godkendte brugere der må bruge vores fyldepanel og alm kompressorer  her

Følgende kan instruere og godkende medlemmer i brugen af anlægget:

  • Klaus F. Østergaard

Obs, for at fylde Nitrox, og trimix kræver det et blendercertifikat, samt en instruktion i brugen af anlægget. Hvis du ikke har et blender certifikat skal du havde et blender kursus for du må benytte anlægget til at fylde Nitrox og Trimix blandinger. Umiddelbart skal du have et trimixblender certifikat for at bruge boosteren.

Følgende instruktører i klubben kan uddanne blendere:

  • Nicholai Vesterløkke, Nitrox- og Trimixblender, samt uddanne i blenderinstruktører.
  • Klaus F. Østergaard, Nitroxblender